Konwergencja chińskich standardów rachunkowości z MSSF - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konwergencja chińskich standardów rachunkowości z MSSF

Abstrakt

Postępujące procesy globalizacji oraz powstawanie korporacji międzynarodowych przyczyniły się do konieczności generowania przez rachunkowość informacji o zasięgu międzynarodowym. Międzynarodowa konwergencja standardów rachunkowości stała się zatem koniecznością. Koncentracja inwestorów na chińskim rynku, jego rozwój i wzrost znaczenia międzynarodowego spowodowały, że Chiny rozpoczęły reformę systemu rachunkowości. Opracowanie to wypełnia lukę informacyjną dotyczącą ewolucji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Chinach. Celem głównym opracowania jest próba pokazania ewolucji regulacji rachunkowości i ich skutków w Chinach. Do zrealizowania celu głównego w artykule przyjęto cele pomocnicze: wskazanie trudności i przeszkód we wprowadzaniu i stosowaniu nowych standardów, analiza zakresu zmian w stosunku do regulacji poprzednio obwiązujących i wskazanie różnic chińskich standardów rachunkowości w stosunku do MSSF. Ponadto w opracowaniu przywołano przeprowadzane przez ACCA badania mające na celu ocenę jakości sprawozdań finansowych chińskich przedsiębiorstw po wprowadzeniu nowych standardów oraz korzyści płynące z procesu harmonizacji. Wnioski płynące z ich analizy są jednoznaczne: konwergencja z MSSF zwiększyła znacznie jakość raportowanych danych finansowych. Należy jednak podkreślić, że korzyści te nie są jednolite. Najbardziej widoczne są w sektorze produkcyjnym, wśród firm, w których inwestorzy mają większe zapotrzebowanie na informację, a także wśród tych, które w większym stopniu są uzależnione od kapitału zewnętrznego.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości strony 167 - 184,
ISSN: 1641-4381
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bójczuk C., Martuniuk T.: Konwergencja chińskich standardów rachunkowości z MSSF// Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. -., nr. 98(154) (2018), s.167-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi