Konwergencja chińskich standardów rachunkowości z MSSF - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konwergencja chińskich standardów rachunkowości z MSSF

Abstrakt

Postępujące procesy globalizacji oraz powstawanie korporacji międzynarodowych przyczyniły się do konieczności generowania przez rachunkowość informacji o zasięgu międzynarodowym. Międzynarodowa konwergencja standardów rachunkowości stała się zatem koniecznością. Koncentracja inwestorów na chińskim rynku, jego rozwój i wzrost znaczenia międzynarodowego spowodowały, że Chiny rozpoczęły reformę systemu rachunkowości. Opracowanie to wypełnia lukę informacyjną dotyczącą ewolucji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Chinach. Celem głównym opracowania jest próba pokazania ewolucji regulacji rachunkowości i ich skutków w Chinach. Do zrealizowania celu głównego w artykule przyjęto cele pomocnicze: wskazanie trudności i przeszkód we wprowadzaniu i stosowaniu nowych standardów, analiza zakresu zmian w stosunku do regulacji poprzednio obwiązujących i wskazanie różnic chińskich standardów rachunkowości w stosunku do MSSF. Ponadto w opracowaniu przywołano przeprowadzane przez ACCA badania mające na celu ocenę jakości sprawozdań finansowych chińskich przedsiębiorstw po wprowadzeniu nowych standardów oraz korzyści płynące z procesu harmonizacji. Wnioski płynące z ich analizy są jednoznaczne: konwergencja z MSSF zwiększyła znacznie jakość raportowanych danych finansowych. Należy jednak podkreślić, że korzyści te nie są jednolite. Najbardziej widoczne są w sektorze produkcyjnym, wśród firm, w których inwestorzy mają większe zapotrzebowanie na informację, a także wśród tych, które w większym stopniu są uzależnione od kapitału zewnętrznego.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości strony 167 - 184,
ISSN: 1641-4381
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bójczuk C., Martuniuk T.: Konwergencja chińskich standardów rachunkowości z MSSF// Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. -., nr. 98(154) (2018), s.167-184
Bibliografia: test
 1. Adamek J. (2012), Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej, CeDeWu, Warszawa.
 2. Armstrong C., Barth M., Jagolinzer A., Riedl E. (2010), Market reaction to the adoption of IFRS in Europe, "The Accounting Review", 85 (1). otwiera się w nowej karcie
 3. Auyeung P., Ivory P. (2003), A Weberian Model Applied to The Study of Accounting Stagnation in Late Qing China, "Accounting Business & Financial History", 13 (1). otwiera się w nowej karcie
 4. Bai C., Li D., Tao Z., Wang Y. (2000), A multitask theory of state enterprise reform, "Journal of Compar- ative Economics", 28 (4), s. 716-738. otwiera się w nowej karcie
 5. Ball R. (2006), International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and cons for investors, "Ac- counting and Business Research (International Accounting Policy Forum)", s. 5-27. otwiera się w nowej karcie
 6. Barth M., Beaver M., Landsman W. (2001), The Relevance of the Value Relevance Literature for Account- ing Standard Setting: Another View, "Journal of Accounting and Economics", 31, s. 77-104, otwiera się w nowej karcie
 7. Byard D., Li Y., Yu Y. (2011), The effect of mandatory IFRS adoption on financial analysts' information environment, "Journal of Accounting Research", 49 (1), s. 69-96. otwiera się w nowej karcie
 8. Cigdem S., Sinan A. (2007), The Historical Evolution of Accounting in China: The Effects of Culture, "Spanish Journal of Accounting History", 7.
 9. Chen H., Lobo G., Wang Y. (2011): Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China, "Contemporary Accounting Research, 28 (3), s. 892-925. otwiera się w nowej karcie
 10. Chen S., Sun S., Wu D. (2010): Client importance, institutional improvements, and audit quality in china: An office and individual auditor level analysis, "The Accounting Review", 85 (1), s. 127-158. otwiera się w nowej karcie
 11. Chen Ch., Lee E., Lobo G., Zhao W. (2007), Who Benefits from IFRS Convergence in China? http://www.fmaconferences.org/Nashville/Papers/who_benefits_from_IFRS_convergence.pdf (dostęp 18.09.2017).
 12. Daske H., Hail L., Leuz L, Verdi R. (2008): Mandatory IFRS reporting around the world: Early evidence on the economic consequences, "Journal of Accounting Research", 46(5), s. 1085-1142. otwiera się w nowej karcie
 13. Defond M., Hu X., Hung M., Li S. (2011), The impact of mandatory IFRS adoption on foreign mutual fund ownership: The role of comparability, "Journal of Accounting and Economics", 51(3), s. 240-258. otwiera się w nowej karcie
 14. Deng S. (2013), The EU's Adoption of IFRS and the Implication for China: In the Perspective of Account- ing Quality and Information Comparability, Karlstad Business School, Karlstad. otwiera się w nowej karcie
 15. Florou A., Pope P. (2012), Mandatory IFRS adoption and institutional investment decisions, "The Ac- counting Review", 87(6), s.1993-2025. otwiera się w nowej karcie
 16. Gierusz J. (2015), Dylematy harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), s. 19-38. otwiera się w nowej karcie
 17. Jiang Ch. (2007), Optimism Vs 'Big Bath' Accounting: A Regulatory Dilemma in Chinese Financial Re- porting Practices, Social Science Research Network, University of New England, http://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm? abstract_id=922484 (dostęp 18.07.2007).
 18. Lee E., Walker M., Christensen H., and Zhao R. (2010), Mandating IFRS: Its impact on the cost of equity capital in Europe, "Journal of International Accounting Research", 9(1), s. 58-59. otwiera się w nowej karcie
 19. Lee E., Walker M., Zeng C. (2013), Does IFRS Convergence Affect Financial Reporting Quality in China?, "The Association of Chartered Certified Accountants", 131. otwiera się w nowej karcie
 20. Narayan F., Reid B. (2000), Financial Management and Governance Issues in the PRC, Asian Develop- ment Bank, RETA 5877. otwiera się w nowej karcie
 21. Parker S. (2011), The road to convergence. China is making great strides towards IFRS implementation, although challenges remain, http://app1.hkicpa.org.hk/APLUS/2011/09/pdf/34-36-china-ifrs.pdf (dostęp 20.03.2016).
 22. Peng S., Laan S.J (2009), Chinese GAAP and IFRS: An analysis of the convergence process, "Journal of International Accounting, Auditing and Taxationˮ, 11. otwiera się w nowej karcie
 23. Tan H., Wang S., M. Welker M. (2011), Analyst following and forecast accuracy after mandated IFRS adoptions, "Journal of Accounting Research", 49 (5), s. 1307-1357. otwiera się w nowej karcie
 24. Wang Q., Wong Q., Xia L. (2008), State ownership, the institutional environment, and auditor choice: Evidence from China, "Journal of Accounting and Economics", 46 (1). otwiera się w nowej karcie
 25. Wei F. (2007), How is IFRS/IAS Implemented in China https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/112 50/140718/Wei_Fei.pdf (dostęp 25.08.2016). otwiera się w nowej karcie
 26. Winiarska K. (red.) (2009), Rachunkowość międzynarodowa, ODDK, Gdańsk.
 27. Xu G (2014). Cultural obstacles to the implementation of IFRSconverged Chinese Accounting Standards, http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/8304/Cultural%20obstacles%20on%20the% 20implementation%20of%20global%20accounting%20standards%20submitted%20to%20Asian-Pa- cific%20conference%20revised.pdf?sequence=7&isAllowed=y (dostęp 17.01.2016).
 28. Yip R., Young D. (2012), Does mandatory IFRS adoption improve information comparability?, "The Ac- counting Review", 87(5), s. 1767-1789. otwiera się w nowej karcie
 29. Zhang H, Liu X. (2009), On the Construction of China's Accounting Standard System with International Convergence in Accounting Standards, "International Journal of Business and Manage- ment",http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.688.5988&rep=rep1&type=pdf (dostęp 16.02.2016). otwiera się w nowej karcie
 30. Zhang Y., Andrew J., Collier H.W. (2007), The Convergence of IFRS in China: A view on the influence of political ideology on Chinese accounting profession, http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?arti- cle=1387&context=commpapers (dostęp 13.04.2107).
 31. Źródła internetowe otwiera się w nowej karcie
 32. Deloitte (2006): China's new Accounting Standards, http://www.deloitte.com/view/en_cn/cn/ab75912aff1 fb110VgnVCM100000ba42f00aR CRD.htm# (dostęp 20.08.2106). otwiera się w nowej karcie
 33. Deloitte (2012), Idealnie podany Praktyczny przewodnik po MSSF, https://www.iasplus.com/en/publica- tions/poland/other/ifrs-in-your-pocket-guide-2011-polish/at_download/file/2011pocketpolish.pdf+&c d=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (dostęp 20.02.2018).
 34. KPMG (2011): An Overview of New PRC GAAP: Differences between old and new PRC GAAP and its convergence with IFRS 2nd edition, https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPubli- cations/Documents/New-PRC-GAAP-201109.pdf (dostęp 19.04.2016).
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi