Konwergencja płac w Unii Europejskiej (1995-2005) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konwergencja płac w Unii Europejskiej (1995-2005)

Abstrakt

Artykuł jest próbą oceny procesów konwergencji płac w kontekście postępującej integracji europejskiej. W szczególności, analizujemy tendencjach dotyczące relatywnych stawek płac obserwowalnych w 20 krajach UE (UE-15 oraz pięć krajów Europy Środkowo-Wschodniej) oraz 12 sektorach przemysłu przetwórczego w latach 1995-2005. Analiza konwergencji typu sigma wskazuje, że we wszystkich analizowanych sektorach zróżnicowanie płac jest najwyższe w przypadku pracowników nisko wykwalifikowanych,a najmniejszy stopień dyspersji płac jest typowy dla pracowników o najwyższym poziomie kwalifikacji.Potwierdzona została konwergencja typu beta, świadcząca o doganianiu krajów o wyjściowym wysokim poziomie płacy przez kraje o relatywnie niskich stawkach płacy w punkcie wyjścia. Tempo procesu konwergencji warunkowej (przy uwzględnieniu zmian w produktywności i specyfiki krajów oraz sektorów) dla ogólnego poziomu wynagrodzenia sektorowego zostało oszacowane na poziomie około 5% rocznie. Istotny wkład naszej analizy w zapełnieniu istniejącej luki badawczej polega na przeanalizowaniu tendencji nie tylko odnoszących się do płac średnich, lecz także do stawek oferowanych pracownikom o różnych kwalifikacjach zawodowych. Okazuje się, że proces konwergencji płac jest najwolniejszy w przypadku pracowników nisko wykwalifikowanych, a nieco szybszy w przypadku pracowników o wykształceniu co najmniej średnim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EKONOMISTA strony 345 - 372,
ISSN: 0013-3205
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Parteka A., Wolszczak-Derlacz J.: Konwergencja płac w Unii Europejskiej (1995-2005)// EKONOMISTA. -, nr. Nr 3 (2010), s.345-372
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi