Konwersja średnio- i niskotemperaturowego ciepła odpadowego w energię elektryczną w instalacjach przemysłowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konwersja średnio- i niskotemperaturowego ciepła odpadowego w energię elektryczną w instalacjach przemysłowych

Abstrakt

Zagospodarowanie powstającego w wyniku realizacji procesów technologicznych ciepła odpadowego, zwłaszcza w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, napotyka na wiele problemów, związanych z jego: niską egzergią, znacznym rozproszeniem, dużym zróżnicowaniem parametrów i opłacalnością potencjalnej modernizacji zakładu. Tematem pracy jest próba systemowego podejścia do rozwiązania tego problemu. Punktem wyjścia rozważań było dokonanie studium literaturowego, poświęconego sposobom inwentaryzacji, badania parametrów i wyznaczanie zasobów strumieni ciepła w przemyśle pod kątem jego wykorzystania. Praca obejmuje analizę aktualnego systemu zużycia paliw i energii w Polsce, wskazując potrzebę racjonalizacji użytkowania energii oraz poszukiwania najbardziej ekonomicznych i proekologicznych rozwiązań w procesach przetwarzania energii.Przeprowadzono ocenę możliwych do wykorzystania w warunkach zakładu, opłacalnych ekonomicznie i ekologicznie metod konwersji odpadowego ciepła niskotemperaturowego w energię elektryczną. Otrzymana w ten sposób energia użytkowa, może być wykorzystana w zakładzie lub odsprzedana, wówczas oprócz korzyści ekologicznych poprawie ulegnie efektywność energetyczna, kondycja finansowa zakładu, a w perspektywie obniżenie cen jego produktów. Zwieńczeniem pracy jest opis autorskiego narzędzia wspomagającego proces obliczeniowy projektowania instalacji odzysku ciepła niskotemperaturowego (układów ORC) - programu komputerowego ORCcalc®. Możliwości jego wykorzystania przedstawiono na przykładzie procesu projektowania konkretnej instalacji ORC.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi