KOOPERACJA CZY KOOPETYCJA KORPORACJI PRAWNICZYCH? – POWIĄZANIA SIECIOWE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KOOPERACJA CZY KOOPETYCJA KORPORACJI PRAWNICZYCH? – POWIĄZANIA SIECIOWE

Abstrakt

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki typ relacji charakteryzuje terytorialne sieci międzykorporacyjne, czy są to sieci regulacyjne czy też dobrowolne oraz jakie korzyści uzyskują podmioty je tworzące? Optymalnym narzędziem, umożliwiającym wspólne zdobywanie wiedzy i uczenie się zarówno z partnerem, jak i od partnera oraz łączenie komplementarnych elementów pozwalających na uzyskiwanie efektów synergicznych, np. dostępu do źródeł wiedzy są sieci międzyorganizacyjne. Artykuł przedstawia na przykładzie Sądu Okręgowego w Gdańsku i innych organizacji skupiających przedstawicieli korporacji prawniczych sieci międzykorporacyjne terytorialne. Identyfikuje ponadto korzyści i zagrożenia płynące z tak powstałej relacji międzyorganizacyjnej. W ramach sieci międzykorporacyjnej w wymiarze sprawiedliwości organizacje nie konkurują ze sobą o wpływy, pozycję rynkową czy klientów. Dlatego też w przeciwieństwie do sektora prywatnego i publicznego relacje międzyorganizacyjne w wymiarze sprawiedliwości będą przybierać wyłącznie formę współpracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRZEGLĄD ORGANIZACJI strony 6 - 12,
ISSN: 0137-7221
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: KOOPERACJA CZY KOOPETYCJA KORPORACJI PRAWNICZYCH? – POWIĄZANIA SIECIOWE// PRZEGLĄD ORGANIZACJI. -., nr. 3 (2015), s.6-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi