Koopetycja w trzech odsłonach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koopetycja w trzech odsłonach

Abstrakt

Książka ta, poświęcona dynamicznie rozwijającemu kierunkowi badań nad osobliwym zjawiskiem, jakim jest koopetycja, czyli jednoczesne występowanie konkurowania i współ¬pracy, oferuje wyprawę w nieoczywiste rejony zarządzania, w których wiedza ekspercka w ramach nurtu ekonomicznego spotyka się z poglądami humanistycznymi z ich uniwersa¬lizmami ludzkich niedoskonałości, uparcie objawiających się w środowisku nieustępliwie dążącym do kwantyfikacji tego, co wydaje się niepoliczalne, a co ma znakomity wpływ nie tylko na każdy etap zarządzania strategicznego, ale też na jego skutki. Proponujemy przerzucenie pomostu łączącego wiedzę płynącą z zarządzania interpre¬towanego w ramach analiz ilościowych i dorobek nauk, w których równoprawne miejsce zajmują humanistyczne „niepoliczalności” i „nieoczywistości”. W istocie więc proponujemy powrót do źródeł zarządzania w nurcie humanistycznym wytyczanym przez Maxa Webera i Eltona Mayo. W kontekście badań nad koopetycją dostrzegamy, podkreślając ich znaczenie, czynniki zakłócające łańcuch zdarzeń/przypadków, wyróżniając, a wręcz wynosząc na pierwszy plan wolną wolę człowieka w zarządzaniu. Jako pola swych obserwacji wybraliśmy dwa z pozoru odległe środowiska: szkolnictwo wyższe i media cyfrowe. Nieprzypadkowo – oba bowiem wymykają się łatwemu narzuceniu ram formalnych i w obu – to ich cecha nadrzędna – fundamentalną rolę pełnią liderzy for¬malni i nieformalni; to ich cechy i ich wpływ są przedmiotem szczególnego zainteresowania w tej publikacji. Oba środowiska cechują się tym, że podstawowe znaczenie ma w nich to, co przyjęło się określać zarządzaniem wiedzą. Obydwa są ekosystemami prymatu tworzenia wartości niematerialnych w organizacjach i oba cechuje ponadprzeciętny brak determinizmu. Skupiając się na tych kwestiach, proponujemy określony porządek rozważań. W odsłonie pierwszej prezentujemy przegląd literatury światowej na temat koopetycji w zarządzaniu strategicznym organizacjami, bez względu na ich status prawny oraz zakres działalności. W odsłonie drugiej odnosimy koncepcję koopetycji do mediów, zastanawiając się nad tym, czy jest to recepta na stające przed nimi wyzwania strategiczne. Odsłona trzecia poświęcona jest rozważaniom nad koopetycją w instytucjach akademickich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Kreft J., Leja K.: Koopetycja w trzech odsłonach. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2020. 160 s. ISBN 978-83-7348-817-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi