Koreferat dotyczący możliwości realizacji w gminie Malbork Farmy Wiatrowej „MALBORK” składającej się maksymalnie z 10 elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 3,3 MW każda wraz budową dwóch GPZ-ów wewnętrznych, infrastruktury przyłączeniowej oraz dróg dojazdowych, w kontekście uwarunkowań krajobrazowo-kulturowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koreferat dotyczący możliwości realizacji w gminie Malbork Farmy Wiatrowej „MALBORK” składającej się maksymalnie z 10 elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 3,3 MW każda wraz budową dwóch GPZ-ów wewnętrznych, infrastruktury przyłączeniowej oraz dróg dojazdowych, w kontekście uwarunkowań krajobrazowo-kulturowych.

Abstrakt

Przedmiotem koreferatu jest ekspercka ocena możliwości realizacji Farmy Wiatrowej „MALBORK” składającej się maksymalnie z 10 elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 3,3 MW każda wraz budową dwóch GPZ-ów wewnętrznych, infrastruktury przyłączeniowej oraz dróg dojazdowych, w kontekście uwarunkowań krajobrazowo-kulturowych. Ocena ta zastała oparta zarówno na analizie wniosków dotyczących uwarunkowań krajobrazowo-kulturowych, zawartych w wykonanych do tej pory opracowaniach dotyczących badanej sprawy, oraz na wiedzy i doświadczeniach zawodowych autorek, popartych wizją lokalną i studiami literaturowymi, a także dokumentami dotyczącymi obowiązujących prawnie form ochrony zabytków. W każdym ze sporządzonych i opiniowanych opracowań znajdują się odniesienia do uwarunkowań i potencjalnych zagrożeń dla krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, jednak wnioski z nich są ze sobą sprzeczne. Niniejsza opinia ma na celu przesądzenie o istocie i znaczeniu potencjalnych negatywnych skutków i możliwościach ich zminimalizowania, aby ułatwić RKOOŚ podjęcie decyzji o możliwości realizacji ocenianej inwestycji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi