Korzyści płynące z zastosowania platformy roboczej pod nasyp gruntowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Korzyści płynące z zastosowania platformy roboczej pod nasyp gruntowy

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są nasypy gruntowe posadawiane na słabym podłożu gruntowym z wzmocnieniem przy użyciu platformy roboczej w podstawie. Platformy robocze są to konstrukcje, których głównym zastosowaniem jest tymczasowe, powierzchniowe wzmocnienie słabego podłoża gruntowego. W artykule przedstawiono inną możliwość ich wykorzystania, tj. jako elementu wpływającego na poprawę przebiegu modyfikacji podłoża gruntowego oraz części konstrukcji trwałej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 2. - T. I strony 84 - 91
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Białek K.: Korzyści płynące z zastosowania platformy roboczej pod nasyp gruntowy// Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 2. - T. I/ ed. pod red. M. Kuczera. Kraków: Creativetime, 2012, s.84-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi