Koszty i wskaźniki jakości jako narzędzie zarządzania w podmiocie leczniczym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koszty i wskaźniki jakości jako narzędzie zarządzania w podmiocie leczniczym

Abstrakt

Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej na obecnie bardzo duże znaczenie. Identyfikacja i analiza kosztów zarządzania placówką medyczną wpływa na wyniki finansowe. W rozdziale przedstawiono próbę identyfikacji kosztów jakości w szpitalu oraz zaproponowano mierniki oceny jakości. Zastosowano podział kosztów według koncepcji kompleksowego zarządzania jakością. Wyodrębniono koszty wewnętrzne (zgodności, braku zgodności, utraconych korzyści) oraz koszty zewnętrzne. Identyfikacja, ewidencja i odpowiednie zarządzanie kosztami jakości powinno w przyszłości przyczynić się do po-prawy wyników finansowych placówki, a przede wszystkim powinno przyczynić się do zmniejszenia ilości zdarzeń niepożądanych. Zaproponowano także zestaw wskaźników doskonalenia jakości. Wskaźniki te obejmują cztery sfery działalności zakładu: procesów wewnętrznych, perspektywa pacjenta, perspektywa pracownika i perspektywa finansowa. Połączenie ewidencji kosztów jakości oraz analizy wskaźników jakości pozwoli na sprawne zarządzanie systemem jakości w placówce opieki zdrowotnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Wielowymiarowe aspekty doskonalenia podmiotów leczniczych strony 111 - 124
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Koszty i wskaźniki jakości jako narzędzie zarządzania w podmiocie leczniczym// W : Wielowymiarowe aspekty doskonalenia podmiotów leczniczych/ ed. Małgorzata Wiśniewska, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014, s.111-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 105 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi