Krajobraz kulturowy regionu - identyfikacja lokalnych wartości i ich zagrożenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krajobraz kulturowy regionu - identyfikacja lokalnych wartości i ich zagrożenia

Abstrakt

Omówienie przekształceń w krajobrazie kulturowym regionu Pomorza skutkującym zanikiem wyróżniających region cech i właściwości. Zwrócenie uwagi na ekonimiczny skutek zaniku regionalnej specyfiki krajobrazowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona krajobrazu : rozwój zrównoważony wsi województwa pomorskiego strony 72 - 79
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lipińska B.: Krajobraz kulturowy regionu - identyfikacja lokalnych wartości i ich zagrożenia// Ochrona krajobrazu : rozwój zrównoważony wsi województwa pomorskiego/ ed. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. ; [konsult. meryt. oraz współpr. red. Andrzej Baranowski, Bogna Lipińska, Krzysztof Szarejko, Barbara Jaszczuk-Skolimowska]. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2006, s.72-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi