KRAJOBRAZOWY WYMIAR RURALISTYKI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KRAJOBRAZOWY WYMIAR RURALISTYKI

Abstrakt

Tytuł Krajobrazowy wymiar ruralistyki w pełni oddaje treść pracy. Najogólniej mówiąc, rozprawa relacjonuje poszukiwania sposobów udziału krajobrazu w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Książka, wbrew swojemu układowi, nie powstawała według zwyczajowej ścieżki: od tezy, mieszczącej się w dziedzinie architektury i urbanistyki, do argumentów, które wywiedzione z tej dyscypliny, przemówiłyby za nią. Analiza stanu badań wskazywała na brak impulsów rozwojowych w obrębie współczesnych studiów nad kształtowaniem przestrzeni polskiej wsi i ochroną jej krajobrazu. Wydawało się też, że racjonalne przesłanki zrównoważenia – filozoficzne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne i estetyczne – które mogłyby wzmocnić formowanie ładu przestrzennego obszarów wiejskich, chybiają celu. Stąd wybór „krajobrazowej” – holistycznej i zintegrowanej – perspektywy badawczej. „Krajobrazowy” temat wymusił ujęcie interdyscyplinarne i czerpanie z wielu działów wiedzy. Uzgodnienie hipotezy badawczej poprzedził więc przegląd wielu zagadnień krajobrazu oraz jego wiejskiej specyfiki, niejednokrotnie dość odległych od macierzystej dyscypliny architektury i urbanistyki. W istocie konieczne było ustalenie własnego podejścia badawczego, które polegało na czerpaniu treści z powiązanych gałęzi nauki i konstruowaniu z nich wątków, zasilających główny trzon ruralistyki. Efektem tego sposobu postępowania jest rozbudowa języka ruralistyki. Przyjęta perspektywa pozwoliła na postawienie i udowodnienie dwóch tez: [1] istnieje potrzeba wpisania wiejskości krajobrazu w misję ruralistyki oraz [2] w realizacji tej misji niezbędne jest instrumentarium krajobrazowe.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Górka A.: KRAJOBRAZOWY WYMIAR RURALISTYKI. GDAŃSK: WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2016.284 s. ISBN 978-83-7348-668-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi