Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013. GAMBIT 2005 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013. GAMBIT 2005

Abstrakt

W artykule przedstawiono syntezę Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. Jest to dokument opracowany na zamówienie Krajowej Rady BRD, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 kwietnia 2005 jako program dla Polski na lata 2005-2007-2013. Polska wchodząc do Unii Europejskiej w maju 2004 przyjęła cel ustalony w Polityce Transportowej UE ''w ciągu dekady zmniejszyć o połoweę liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych''. Program GAMBIT 2005 został wpisany w trzy ważne dokumenty:Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025;Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013;Program Operacyjny ''Infrastruktura Drogowa'' na lata 2007-2013.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Michalski L., Budzyński M., Kastner M., Kustra W., Oskarbska I., Oskarbski J., Siwek A., Urbanowicz A., Zielińska S., Żukowska J.: Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013. GAMBIT 2005 // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi