Kreowanie miejsc pracy - czy jest to powód dla wspierania MSP? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kreowanie miejsc pracy - czy jest to powód dla wspierania MSP?

Abstrakt

Kierując się dotychczasową wiedzą na temat roli sektora MSP w gospodarce, poddano analizie doniesienia światowej literatury, na temat związku pomiędzy przedsiębiorczością/MSP a liczbą miejsc pracy w gospodarce. Należy podkreślić, że nieczęsto w Polsce poddaje się w wątpliwość pozytywną relację pomiędzy tymi dwoma wielkościami, choć wyniki badań prowadzonych na świecie są niejednoznaczne. Wynikać to może z faktu, iż większość doniesień, które są podstawą do wyciągania wniosków na temat wpływu MSP i przedsiębiorczości na tworzenie miejsc pracy, opartych jest na badaniach prowadzonych na danych zagregowanych, co poddaje w wątpliwość ich rzetelność. Nie uwzględniają one bowiem innych czynników mogących wpływać na kreowanie miejsc pracy, a ponadto pomijają takie zmienne jak region, branża czy też sektor. Zaprezentowano także wyniki badań panelowych dotyczące wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach Pomorza. Wykazano brak związku pomiędzy planami przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia a ich realizacją. W zakończeniu podjęto próbę zwrócenia uwagi na istotne mankamenty dotychczasowej polityki wspierania tej grupy przedsiębiorstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIV, strony 157 - 168,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Kreowanie miejsc pracy - czy jest to powód dla wspierania MSP?// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIV., iss. 3 (2012), s.157-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi