Kreowanie miejsc pracy - czy jest to powód dla wspierania MSP? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kreowanie miejsc pracy - czy jest to powód dla wspierania MSP?

Abstrakt

Literatura światowa na temat związków pomiędzy MSP/przedsiębiorczością a liczbą miejsc pracy w gospodarce była punktem startu do dalszej analizy tego zagadnienia. W Polsce rzadko kwestionuje się tę zależność, chociaż w rzeczywistości nie ma na to zbyt dużo dowodów. Jednak większość raportów dotyczących tego zjawiska opiera się na danych zagregowanych,

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie strony 157 - 168,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Kreowanie miejsc pracy - czy jest to powód dla wspierania MSP?// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -., nr. 3 (2013), s.157-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi