Krótkookresowe i długookresowe efekty wpływu stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krótkookresowe i długookresowe efekty wpływu stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw w Polsce

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących oddziaływania zmian realnej stopy procentowej na wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw w Polsce okresu transformacji. Analizie poddano zarówno krótkookresowe jak i długookresowe efekty wpływu stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce strony 184 - 192
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szymczak A.: Krótkookresowe i długookresowe efekty wpływu stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw w Polsce// Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce/ ed. pod redakcją Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Kated. Mikroekon. Uniw. Szczec., 2005, s.184-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi