Krystaliczne struktury supramolekularne z udziałem cyklicznych ditioimidów oraz pirydyn - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krystaliczne struktury supramolekularne z udziałem cyklicznych ditioimidów oraz pirydyn

Abstrakt

Inżynieria kryształów z uwagi na możliwość praktycznych zastosowań jest istotną i stale rozwijającą się gałęzią chemii supramolekularnej. Praca dotyczy krystalicznych struktur supramolekularnych powstających z udziałem cyklicznych ditioimidów i pochodnych pirydyny. Wykazuje możliwość występowania w ciele stałym słabych wiązań wodorowych C-H--S

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi