Kryteria kontroli jakości zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kryteria kontroli jakości zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych

Abstrakt

Etapy kontroli jakości procesu zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych. Ocena przydatności danego gruntu do zagęszczania, wstępny dobór parametrów zagęszczania oraz ich weryfikacja na poletkach doświadczalnych, obserwacja osiadań i badania sprawdzające w postaci sondowań statycznych metodą CPTU, badań dylatometrycznych DMT, badań presjometrycznych PMT oraz sondowań dynamicznych DPT. Dyskusja kryteriów kontroli jakości zagęszczania wgłębnego w postaci minimalnej wartości stopnia zagęszczenia ID, oporu stożka qc , nośności podłoża czy modułu odkształcenia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 423 - 428,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kurek N., Bałachowski L.: Kryteria kontroli jakości zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3 (2015), s.423-428
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi