Kryteria oceny rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych przestrzeni publicznych, proksemika jako metoda badawcza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kryteria oceny rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych przestrzeni publicznych, proksemika jako metoda badawcza

Abstrakt

Zdefiniowane zostaną sposoby oddziaływania w relacji człowiek - elementy przestrzeni publicznej, gradacja znaczenia elementów oraz rodzaje działań wpływające na poprawę funkcjonowania i odbioru przestrzeni publicznej dzięki zastosowaniu w procesie projektowania metod proksemiki. Wnioski płynace z analiz posłużą do określenia znaczenia proksemiki dla kształtowania współczesnej przestrzeni publicznej miasta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Biomeditech, Badania i Innowacje. Zeszyty naukowe. strony 150 - 156
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wiśniewska D.: Kryteria oceny rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych przestrzeni publicznych, proksemika jako metoda badawcza// Biomeditech, Badania i Innowacje. Zeszyty naukowe./ ed. ed. Michał Czubenko, Tomasz Merta : Politechnika Gdańska, 2011, s.150-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi