Kryteria wyboru dostawców w doskonaleniu jakości relacji na przykładzie branży spożywczej województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kryteria wyboru dostawców w doskonaleniu jakości relacji na przykładzie branży spożywczej województwa pomorskiego

Abstrakt

W niniejszej publikacji autorzy zaprezentowali kluczowe aspekty zarządzania relacjami pomiędzy firmą przetwórstwa rolno-spożywczego a jej dostawcą, z uwzględnieniem gałęzi branży występujących na przykładzie województwa pomorskiego. Dokonano również identyfikacji obszarów budowania i doskonalenia jakości omawianych relacji ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru dostawców.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO strony 139 - 146,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G.: Kryteria wyboru dostawców w doskonaleniu jakości relacji na przykładzie branży spożywczej województwa pomorskiego// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 2/1 (2010), s.139-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi