Kryteria wyboru parametrów procesowych dla flotacji jonów cynku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kryteria wyboru parametrów procesowych dla flotacji jonów cynku

Abstrakt

Usuwano jony cynku z modelowych roztworów wodnych metodą flotacji w obecności anionowego dodecylosiarczanu sodu oraz kationowego bromku cetylotrimetyloamoniowego. Eksperymentalnie wyznaczono zakresy pH, dla których uzyskuje się najwyższe wartości stopnia wyflotowania. Stwierdzono, że dla efektywnej flotacji jonowej konieczny jest niewielki nadmiar kolektora niż wynikający ze stechiometrii jonów cynku i powierzchniowo czynnego jonu kolektora.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 63 - 64,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Konopacka-Łyskawa D., Rybarczyk P.: Kryteria wyboru parametrów procesowych dla flotacji jonów cynku// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 2 (2010), s.63-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi