Krytyczny stosunek ciśnień b w rozumieniu norm ISO 6358 i ISO 6953 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krytyczny stosunek ciśnień b w rozumieniu norm ISO 6358 i ISO 6953

Abstrakt

Jednym z parametrów służących do opisu właściwości przepływowych elementu pneumatycznego jest krytyczny stosunek ciśnień b, zdefiniowany i wykorzystywany w ISO 6358 oraz ISO 6953. Jednak w myśl metod jego wyznaczania opisanych w ISO 6358 i ISO/DIS 6358 definicja ta wydaje się być inna. W pracy omówiono warunki jakie musi spełniać element pneumatyczny, aby wartość b wyznaczona tymi metodami była zbliżona do wartości definicyjnej. Pojawiające się różnice wartości ukazują podane przykłady.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 559 - 562,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Grymek S., Kiczkowiak T.: Krytyczny stosunek ciśnień b w rozumieniu norm ISO 6358 i ISO 6953// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr 5 (2011), s.559-562
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi