Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce

Abstrakt

Globalny kryzys finansowy pozostawił swój ślad nie tylko na uczestnikach rynku, uniemożliwił również prawidłowe działanie całej gospodarki. Mimo, iż swój początek wiąże z amerykańskim segmentem najbardziej ryzykownych kredytów hipotecznych dotknął nie tylko Stany Zjednoczone, dotarł też do innych rozwiniętych państw, powodując spadek aktywności w narodowych gospodarkach wielu krajów.Konsekwencją tego jest koncentracja banków, również w Polsce, na dostosowaniu się do trudnych warunków otoczenia, w jakich przyszło im działać. Przejawia się to m. in. zaostrzoną polityką kredytową, wzbogaceniem portfela papierów skarbowych oraz NBP, naciskiem w kierunku pozyskiwania depozytów i kontroli kosztów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu strony 71 - 80,
ISSN: 1426-9724
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. -., nr. Nr 29 (2010), s.71-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi