Krzepko dopuszczalne sterowanie systemami wodociągowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krzepko dopuszczalne sterowanie systemami wodociągowymi

Abstrakt

Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemunaruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny co powoduje tylko modelowe spełnienie ograniczeń nałożonych na ten system. W prezentowanym artykule zaproponuje się algorytm krzepko dopuszczalnego sterowania predykcyjnego hydrauliką sytemu wodociągowego (SW) opartego na strefach bezpieczeństwa. Działanie algorytmu sprawdzono symulacyjnie na przykładowym SW.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Sterowanie i automatyzacja : aktualne problemy i ich rozwiązania strony 97 - 106
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Duzinkiewicz K., Cimiński A.: Krzepko dopuszczalne sterowanie systemami wodociągowymi// Sterowanie i automatyzacja : aktualne problemy i ich rozwiązania/ ed. pod red. Krzysztofa Malinowskiego, Leszka Rutkowskiego. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2008, s.97-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi