Kształcenie i badania dla potrzeb energetyki jądrowej w Polsce - synergia działań na przykładzie Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcenie i badania dla potrzeb energetyki jądrowej w Polsce - synergia działań na przykładzie Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Przedstawiono możliwy wkład Politechniki Gdańskiej w rozwój kształcenia i badań na rzecz energetyki jądrowej, który wpisuje się w potrzeby wyrażone w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Zapewnienie kadr dla energetyki jądrowej wymaga stworzenia w uczelniach i szkołach średnich kierunków związanych z energetyką jądrową.Podobnie w dziedzinie badań potrzebne jest tworzenie centrów badawczych ukierunkowanych na badania związane z energetyka jądrową. Przedstawiona inicjatywa Pomorskiego Akademickiego Centrum Energetyki Jądrowej jest aktywną odpowiedzią na badawcze i edukacyjne wyzwania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Energetyka jądrowa w Polsce strony 902 - 919
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Reński A., Kamrat W., Marecki J., Duzinkiewicz K.: Kształcenie i badania dla potrzeb energetyki jądrowej w Polsce - synergia działań na przykładzie Politechniki Gdańskiej// Energetyka jądrowa w Polsce/ ed. red. nauk. K. Jeleń, Z. Rau. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, s.902-919
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi