Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Abstrakt

W artykule przedstawiono projekty realizowane przez Politechnikę Gdańską w latach 2000-2006, które wspierały (wspierają) wdrażanie technologii internetowych w kształceniu osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego nauczycieli. Pokazano przykłady wdrożeń elementów e-edukacji i kształcenia komplementarnego, wśród których należy wymienić: studia podyplomowe dla nauczycieli (2000-2003), projekt "Meeting of Generations" (Socrates Grundtvig, 2001-2003), projekt KNOW "Kształcenie Na Odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie Pomorskim" (Europejski Fundusz Społeczny, 2004-2006). Szczególną uwagę poświęcono projektowi KNOW, w ramach którego uruchomione zostały kursy pilotażowe, w tym szkolenie na odległość dla nauczycieli.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Informatyczne przygotowanie nauczycieli : Kompetencje i standardy kształcenia strony 432 - 440
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Grabowska A.: Kształcenie na odległość dla nauczycieli - kurs finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego// Informatyczne przygotowanie nauczycieli : Kompetencje i standardy kształcenia/ ed. red. J. Migdałek, M. Zając. Kraków: Akad. Pedag. im. Komisji Edukacji Narodowej, 2006, s.432-440
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi