Kształcenie przez całe życie podstawą wzrostu adaptacyjności pracowników i pracodawców na rynku pracy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcenie przez całe życie podstawą wzrostu adaptacyjności pracowników i pracodawców na rynku pracy

Abstrakt

Koncepcja uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) jest w centrum uwagi polityków odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku pracy jak również wszystkich interesariuszy procesów edukacyjnych. Europejskimi liderami w obszarach elastycznego i bezpiecznego rynku pracy jak również kształcenia przez całe życie są Dania i Finlandia. Polska w obu tych obszarach nie ma jeszcze zbyt dużych osiągnieć. Publikacja powstała w ramach projektu 8.1.3 – „PWP - Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”. Celem projektu jest „Wypracowanie i upowszechnienie nowych rozwiązań w zakresie promocji kształcenia ustawicznego i budowania nawyku kształcenia ustawicznego, w celu wzrostu adaptacyjności pracodawców i pracowników w województwie pomorskim, na bazie doświadczeń partnerów z Danii i Finlandii”. Zawartość tej publikacji ma przybliżyć czytelnikowi zasady praktycznej realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie, wskazać słabe strony polskiego systemu edukacji i dobre rozwiązania, jakie stosowane są w Danii i Finlandii oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Struktura publikacji przedstawia problematykę uczenia się przez całe życie, z uwypukleniem kształcenia ustawicznego i zawodowego, począwszy od istotności wiedzy i kapitału ludzkiego dla funkcjonowania rynku pracy, poprzez regulacje zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej i Polski, ocenę polskiego systemu edukacji, problemy zaobserwowane na pomorskim rynku pracy, do rozwiązań związanych z realizacją polityki edukacyjnej stosowanych w Danii i Finlandii. Wskazano najistotniejsze czynniki wpływające na efektywność funkcjonowania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Kształcenie przez całe życie podstawą wzrostu adaptacyjności pracowników i pracodawców na rynku pracy. Gdańsk: Związek Pracodawców Forum Okrętowe, 2015.134 s. ISBN 978-83-942323-1-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi