Kształcenie ustawiczne : potrzeby i możliwości : wyniki badań w branży okrętowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcenie ustawiczne : potrzeby i możliwości : wyniki badań w branży okrętowej

Abstrakt

Publikacja zawiera opis projektu badawczego realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL będącego częścią strategii Unii Europejskiej służącej wspieraniu inicjatyw mających na celu budowanie warunków do tworzenia rozwiązań sprzyjających utrzymaniu miejsc pracy przez osoby zatrudnione, lecz zagrożone bezrobociem np. z powodu wieku i niedostatecznych kwalifikacji. Przedstawione wyniki badań pilotażowych świadczą o tym, że menedżerowie oraz właściciele firm mają w zdecydowanej większości pełną świadomość konieczności rozwoju swoich firm poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii oraz inwestowania w kapitał intelektualny zarówno swój własny jak i swoich pracowników. Badaniom empirycznym towarzyszy opis strategii kształcenia wypracowany i realizowanym przez instytucje edukacyjne tak w Europie, jaki i w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Kształcenie ustawiczne : potrzeby i możliwości : wyniki badań w branży okrętowej. : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi