Kształtowanie nowego wizerunku miast delty Wisły - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie nowego wizerunku miast delty Wisły

Abstrakt

Obszar delty wisły został dotknięty szeregiem negatywnych zjawisk będących następstwem burzliwej historii tych ziem. ważnym elementem działań naprawczych jest zmiana negatywnego wizerunku miejsca oraz wzmoicnienie poczucia tożsamości terytorialnej wśród (w większości napływowej) społeczności lokalnej.artykuł przedstawia dotychczasowe dościwadczenia oraz perspektywy dalszych działań wybranych miast delty wisły dotyczących wykorzystania, kształtowania lub reinterpretacji charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego na potrzeby zmiany wizerunku miejsca. tłem dla rozważań są zasady marketingu terytorialnego odnoszące się do wizualnych cech przestrzeni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN nr Tom CXLVI, strony 1 - 20,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Golędzinowska A.: Kształtowanie nowego wizerunku miast delty Wisły // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -Vol. Tom CXLVI., (2012), s.1-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi