Kształtowanie nowoczesnej oferty przewozowej w kolejowym ruchu regionalnym.Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie nowoczesnej oferty przewozowej w kolejowym ruchu regionalnym.Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie.

Abstrakt

Podjęto próbę wyjaśnienia drastycznego spadku przewozów. Opisano standardy jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej. Wskazano na szereg możliwości podniesienia jakości oferty w kolejowym ruchu regionalnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne nr 59, strony 165 - 176,
ISSN: 1231-9155
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Massel A.: Kształtowanie nowoczesnej oferty przewozowej w kolejowym ruchu regionalnym.Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie. // ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSOPLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE. -Vol. 59., nr. 109 (2003), s.165-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi