Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej w polityce rozwoju regionalnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej w polityce rozwoju regionalnego

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu historycznych i współczesnych czynników wpływających na rozwój regionalny. Wykazano, że kluczowym czynnikiem tego procesu jest rozwój gospodarczy. W pacy zestawiono cele polityki regionalnej na poziomie państwa i samorządu terytorialnego. We wnioskach z przeprowadzonej analizy wykazano, iż nadrzędnym czynnikiem dynamizującym postęp w zakresie rozwoju regionu jest atrakcyjność oferty wymiany dóbr i usług, jaką przedkłada region swojemu otoczeniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Komorowski J.: Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej w polityce rozwoju regionalnego // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi