Kształtowanie programu projektów ITS - studium przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie programu projektów ITS - studium przypadku

Abstrakt

Inteligentne systemy transportowe ang. intelligent transportation systems (ITS) to nie jednorazowe wdrożenia, ale program projektów którym należy zarządzać. Istnieją metodologie dotyczące zarządzania wieloma projektami. Nie odpowiadają one w pełni potrzebom zarządzania programem projektów ITS. Rodzi się zatem pytanie, jak dokładać nowe projekty i działania o charakterze operacyjnym do programu inteligentnych systemów transportowych? W artykule przeanalizowano zarządzanie programem projektów od strony metodycznej. Przeanalizowano dokumentację systemu TRISTAR. Dokonano identyfikacji środowiska projektów inteligentnych systemów transportowych (ITS). Opracowano schemat zarządzania i rozwoju programu projektów inteligentnych systemów transportowych. Stworzono wytyczne do rozwoju programu projektów ITS w miarę upływu czasu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 115 - 129,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kusio E.: Kształtowanie programu projektów ITS - studium przypadku// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., iss. 2(21) (2017), s.115-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi