Kształtowanie relacji między pracownikami hotelu a klientami na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie relacji między pracownikami hotelu a klientami na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis

Abstrakt

W artykule przedstawiono proces budowania relacji z klientami hotelu. W ramach tego procesu wyodrębniono dwa etapy: pozyskiwania klienta i budowania relacji wyższego stopnia. W odniesieniu do każdego z etapów, przeanalizowano wykorzystywane instrumenty marketingowe i wskazano na konkretne działania podejmowane w ich zakresie. Podmiotem podjętego zagadnienia jest Grupa Hotelowa Orbis.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 37 - 45,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: Kształtowanie relacji między pracownikami hotelu a klientami na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. Nr 608, Nr 15 (2010), s.37-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi