Kształtowanie się mentalności projakościowej w funkcjonowaniu organizacji gospodarczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie się mentalności projakościowej w funkcjonowaniu organizacji gospodarczej

Abstrakt

Proces mentalności projakościowej postrzegany jako przejaw świadomości społecznej odgrywa kluczową rolę w tworzeniu organizacji gospodarczej. Analiza rozumienia jakości i wyznaczników jej występowania w warunkach wybranej do badań organizacji gospodarczej pozwala stwierdzić, że kształtowanie się procesu mentalności projakościowej w badanym przedsiębiorstwie ma podmiotowy i kompleksowy charakter.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu strony 80 - 90
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mianowski J.: Kształtowanie się mentalności projakościowej w funkcjonowaniu organizacji gospodarczej// Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu/ ed. B. Garbacik Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon., 2003, s.80-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi