Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego

Abstrakt

Przegląd podstawowych problemów kształtowania środowiska przyrodniczego miast, na przykładzie miast regionu gdańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: ekologiczne podstawy kształtowania ładu przestrzennego; ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju miast; ekologiczne warunki życia ludzi w miastach; kształtowanie osnowy ekologicznej miast; ochrona przyrody na terenach zurbanizowanych; ekologiczne aspekty rewitalizacji struktur osadniczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Przewoźniak M.: Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego. Gdańsk: Wydz. Archit. PG, 2002.185 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 310 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi