Kwestia 'prywatności' w stechnicyzowanych społeczeństwach. Próba systematyzacji stanowiska filozoficzno-etycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kwestia 'prywatności' w stechnicyzowanych społeczeństwach. Próba systematyzacji stanowiska filozoficzno-etycznego

Abstrakt

W referacie, pt. "Kwestia "prywatności" osób ludzkich w stechnicyzowanych społeczeństwach. Próba systematyzacji stanowiska filozoficzno-etycznego" uwypukliłem problematykę, która dotyczy możliwych i realnych zagrożeń "prywatności" osób ludzkich jako wynik działań technokratów. Najpierw pokazałem, że ochrona prywatności ludzkiego życia stanowi tabu i traktowana jest jako norma moralna i norma prawna w wielu społeczeństwach. Z kolei podkreśliłem wagę aksjologicznego wymiaru techniki z racji dostatecznej kreatywnych działań człowieka (homo creator; homo sapiens). Następnie pokazałem, że rozwój techniczny w wymiarze ludzkich społeczeństw, także w wymiarze globalnym stwarza nowe nieprzewidywalne problemy natury moralnej "w obliczu" potencjalnych i aktualnych zagrożeń jakie niesie rozwój techniki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Globalizacji a problematyka ochrony środowiska. - praca zbiorowa strony 59 - 67
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Migoń M.: Kwestia 'prywatności' w stechnicyzowanych społeczeństwach. Próba systematyzacji stanowiska filozoficzno-etycznego// Globalizacji a problematyka ochrony środowiska. - praca zbiorowa/ ed. eds. Tadeusz Narloch, Alicja Wesołowska : Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, 2010, s.59-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi