Laboratoryjne badania dynamiki przepływu jako element dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w hipertermii. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratoryjne badania dynamiki przepływu jako element dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w hipertermii.

Abstrakt

Przedstawiono przebieg i wyniki laboratoryjnych badań procesu perfuzji do otrzewnej. Szczególną uwagę zwrócono na medyczne i kliniczne aspekty badań. Omówiono dynamiczną charakterystykę badanego układu oraz wynikające z niej zalecenia praktyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ginekologia Polska strony 918 - 924,
ISSN: 0017-0011
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wydra D., Sawicki J., Sawicki S., Ciach K., Emerich J.: Laboratoryjne badania dynamiki przepływu jako element dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w hipertermii.// Ginekologia Polska. -., nr. 9 (2003), s.918-924
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi