Laboratoryjny biofiltr strużkowy do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych o charakterze odorowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratoryjny biofiltr strużkowy do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych o charakterze odorowym

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu dezodoryzacji powietrza zanieczyszczonego parami toluenu w biofiltrze ze złożem zraszanym (tj. w biofiltrze strużkowym). Zaproponowano układ badawczy do procesu biofiltracji, oparty na bioreaktorze dwusekcyjnym, wypełnionym ceramicznymi pierścieniami Raschiga. Złoże biofiltra zaszczepiono drobnoustrojami z rodzaju Candida. Jako ciecz zraszającą stosowano wodny roztwór soli mineralnych. Zbadano i porównano skuteczność usuwania toluenu z mieszaniny z powietrzem, stosując ciecz zraszającą bez dodatku i z dodatkiem dodecylosiarczanu sodowego. Stwierdzono, że dodatek związku powierzchniowo czynnego powoduje wzrost stopnia usunięcia toluenu w procesie biofiltracji. Wskazano, że proponowane stanowisko może być z powodzeniem stosowane podczas laboratoryjnych badań procesu biofiltracji, zapewniając stabilność pracy układu oraz ograniczenie problemów technicznych związanych z nadmiernym wzrostem biomasy w złożu biofiltra.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 170 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2019 COBRABiD)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna strony 24 - 40,
ISSN: 1426-9600
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Rybarczyk P., Gospodarek M., Szulczyński B., Gębicki J., Namieśnik J.: Laboratoryjny biofiltr strużkowy do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych o charakterze odorowym// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. -., iss. 1 (2019), s.24-40
Bibliografia: test
 1. Sówka I., Miller U., Sobczyński P., Dynamic olfactometry and modelling as methods for the as- sessment of odour impact of public utility objects -Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. Environ. Prot. Eng. 42 (2016) 143-152. otwiera się w nowej karcie
 2. Lewkowska P., Cieślik B., Dymerski T., Konieczka P., Namieśnik J., Characteristics of odors emitted from municipal wastewater treatment plant and methods for their identification and deodoriza- tion techniques. Environ. Res. 151 (2016) 573-586. otwiera się w nowej karcie
 3. Szynkowska M., Wojciechowska E., Węglińska A., Paryjczak T., Odours emission. An environmental protection issue. Przem. Chem. 88 (2009) 712-720. otwiera się w nowej karcie
 4. Nanda S., Kumar Sarangi P., Abraham J., Microbial biofiltration technology for odour abatement: An introductory review. J. Soil Sci. Environ. Manag. 3 (2012) 28-35.
 5. Rybarczyk P., Szulczyński B., Gębicki J., Hupka J., Treatment of malodorous air in biotrickling filters: A review. Biochem. Eng. J. 141 (2019) 146-162. otwiera się w nowej karcie
 6. Barbusinski K., Kalemba K., Kasperczyk D., Urbaniec K., Kozik V., Biological methods for odor tre- atment -A review. J. Clean. Prod. 152 (2017) 223-241. otwiera się w nowej karcie
 7. Schiavon M., Ragazzi M., Rada E. C., Torretta V., Air pollution control through biotrickling filters: a review considering operational aspects and expected performance. Crit. Rev. Biotechnol. 36 (2016) 1143-1155. otwiera się w nowej karcie
 8. Mudliar S., Giri B., Padoley K., Satpute D., Dixit R., Bhatt P., Pandey R., Juwarkar A., Vaidya A., Bio- reactors for treatment of VOCs and odours -A review. J. Environ. Manage. 91 (2010) 1039-1054. otwiera się w nowej karcie
 9. Prabhat Kumar T., Anil Kumar M., Chandrajit B., Biofiltration of Volatile Organic Compounds (VOCs) -An Overview. Res. J. Chem. Sci. 1 (2011) 83-92.
 10. Mirmohammadi M., Sotoudeheian S., Bayat R., Triethylamine removal using biotrickling filter (BTF): effect of height and recirculation liquid rate on BTFs performance. Int. J. Environ. Sci. Tech- nol. 14 (2017) 1615-1624. otwiera się w nowej karcie
 11. Cheng Y., He H., Yang C., Zeng G., Li X., Chen H., Yu G., Challenges and solutions for biofiltration of hydrophobic volatile organic compounds. Biotechnol. Adv. 34 (2016) 1091-1102. otwiera się w nowej karcie
 12. Lebrero R., Estrada J. M., Muñoz R., Quijano G., Toluene mass transfer characterization in a biotric- kling filter. Biochem. Eng. J. 60 (2012) 44-49. otwiera się w nowej karcie
 13. Saucedo-Lucero J. O., Marcos R., Salvador M., Arriaga S., Muñoz R., Quijano G., Treatment of O2-free toluene emissions by anoxic biotrickling filtration. Chemosphere 117 (2014) 774-780. otwiera się w nowej karcie
 14. Melse R. W., Mol G., Odour and ammonia removal from pig house exhaust air using a biotrickling filter. Water Sci. Technol. 50 (2004) 275-282. otwiera się w nowej karcie
 15. Fijało C., Dymerski T., Gębicki J., Namieśnik J., Instrument for preparation of reference gas mixtu- res with the use of the process of barbotage and permeation. Apar. Badaw. i Dydakt. 20 (2015) 57-64. otwiera się w nowej karcie
 16. Szulczyński B., Rybarczyk P., Gębicki J., Estimation of the odour intensity of air samples undergo- ing biofiltration process using electronic nose and artificial neural network. In Proceedings of the 14th ISC Modern Analytical Chemistry; otwiera się w nowej karcie
 17. Karel Nesměrák, Ed.; Charles University, Faculty of Science: Prague, (2018) 263-268.
 18. Szulczyński B., Rybarczyk P., Gębicki J., Application of electronic nose to effectiveness monitoring of air contaminated with toluene vapors biofiltration process. SHS Web Conf. 57 (2018) 1-8. otwiera się w nowej karcie
 19. Cheng Y., He H., Yang C., Yan Z., Zeng G., Qian H., Effects of anionic surfactant on n-hexane removal in biofilters. Chemosphere 150 (2016) 248-253. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 136 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi