Laboratoryjny bioreaktor z systemem kontroli pH do badań nad wytwarzaniem wodoru w procesie ciemnej fermentacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratoryjny bioreaktor z systemem kontroli pH do badań nad wytwarzaniem wodoru w procesie ciemnej fermentacji

Abstrakt

W pracy przedstawiono konstrukcję niskokosztowego bioreaktora badawczego wyposażonego w sys-tem kontroli i regulacji pH. Zaprezentowano jego wykorzystanie do badania produkcji wodoru w pro-cesie fermentacji ciemnej z zastosowaniem Enterobacter aerogenes ATCC 13048. W pracy porównano wyniki uzyskane przy prowadzeniu procesu bez i z regulacją pH dla różnych materiałów wsadowych: glukozy, hydrolizatów topoli energetycznej, serwatki kwaśnej i glicerolu. Wykazano, że wykorzystanie zaproponowanej konstrukcji bioreaktora do badania procesu fermentacji ciemnej jest w pełni zasadne i celowe. Zaobserwowano również, że zastosowanie regulacji pH powoduje wydłużenie fazy wzrostu wykładniczego o około 12 godzin, co pozwala na zwiększenie ilości wytworzonego wodoru.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna nr 24, strony 38 - 46,
ISSN: 1426-9600
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Szulczyński B., Kucharska K., Kamiński M. A.: Laboratoryjny bioreaktor z systemem kontroli pH do badań nad wytwarzaniem wodoru w procesie ciemnej fermentacji// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. -Vol. 24., iss. 1 (2019), s.38-46
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi