Laboratoryjny bioreaktor z systemem kontroli pH do badań nad wytwarzaniem wodoru w procesie ciemnej fermentacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratoryjny bioreaktor z systemem kontroli pH do badań nad wytwarzaniem wodoru w procesie ciemnej fermentacji

Abstrakt

W pracy przedstawiono konstrukcję niskokosztowego bioreaktora badawczego wyposażonego w sys-tem kontroli i regulacji pH. Zaprezentowano jego wykorzystanie do badania produkcji wodoru w pro-cesie fermentacji ciemnej z zastosowaniem Enterobacter aerogenes ATCC 13048. W pracy porównano wyniki uzyskane przy prowadzeniu procesu bez i z regulacją pH dla różnych materiałów wsadowych: glukozy, hydrolizatów topoli energetycznej, serwatki kwaśnej i glicerolu. Wykazano, że wykorzystanie zaproponowanej konstrukcji bioreaktora do badania procesu fermentacji ciemnej jest w pełni zasadne i celowe. Zaobserwowano również, że zastosowanie regulacji pH powoduje wydłużenie fazy wzrostu wykładniczego o około 12 godzin, co pozwala na zwiększenie ilości wytworzonego wodoru.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna nr 24, strony 38 - 46,
ISSN: 1426-9600
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Szulczyński B., Kucharska K., Kamiński M. A.: Laboratoryjny bioreaktor z systemem kontroli pH do badań nad wytwarzaniem wodoru w procesie ciemnej fermentacji// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. -Vol. 24., iss. 1 (2019), s.38-46
Bibliografia: test
 1. Rubio M. G. A., Jaojaruek K., Hydrogen -The Future Fuel, Adv Automob Eng, 4 (2015), 116. otwiera się w nowej karcie
 2. Dincer I., Acar C., Review and evaluation of hydrogen production methods for better sustainabili- ty, Int J Hydrogen Energy, 40 (2015), 11094-11111. otwiera się w nowej karcie
 3. Pakarinen O., Lehtomäki A., Rintala J., Batch dark fermentative hydrogen production from grass silage: The effect of inoculum, pH, temperature and VS ratio, Int J Hydrogen Energy, 33 (2008), 594-601. otwiera się w nowej karcie
 4. Gadhe A., Sonawane S. S., Varma M. N., Enhanced biohydrogen production from dark fermenta- tion of complex dairy wastewater by sonolysis, Int J Hydrogen Energy, 40 (2015), 9942-9951. otwiera się w nowej karcie
 5. Hu C. C., Giannis A., Chen C. L., Qi W., Wang J. Y., Comparative study of biohydrogen production by four dark fermentative bacteria, Int J Hydrogen Energy, 38 (2013), 15686-15692. otwiera się w nowej karcie
 6. Reilly M., Dinsdale R., Guwy A., Mesophilic biohydrogen production from calcium hydroxide tre- ated wheat straw, Int J Hydrogen Energy, 39 (2014), 16891-16901. otwiera się w nowej karcie
 7. Kucharska K., Łukajtis R., Słupek E., Cieśliński H., Rybarczyk P., Kamiński M., Hydrogen Production from Energy Poplar Preceded by MEA Pre-Treatment and Enzymatic Hydrolysis, Molecules, 23 (2018), 1-21. otwiera się w nowej karcie
 8. Łukajtis R., Rybarczyk P., Kucharska K., Konopacka-Łyskawa D., Słupek E., Wychodnik K., Kamiński M., Optimization of saccharification conditions of lignocellulosic biomass under alkaline pre- -treatment and enzymatic hydrolysis, Energies, 11 (2018), 886. otwiera się w nowej karcie
 9. Łukajtis R., Kucharska K., Hołowacz I., Rybarczyk P., Wychodnik K., Słupek E., Nowak P., Kamiński M., Comparison and optimization of saccharification conditions of alkaline pre-treated triticale straw for acid and enzymatic hydrolysis followed by ethanol fermentation, Energies, 11 (2018), 639. otwiera się w nowej karcie
 10. Krishnan S., Singh L., Sakinah M., Thakur S., Nasrul M., Otieno A., Wahid Z. A., An investigation of two-stage thermophilic and mesophilic fermentation process for the production of hydrogen and methane from palm oil mill effluent, Environ Prog Sustain Energy, 36 (2017), 1322-1336. otwiera się w nowej karcie
 11. Kucharska K., Hołowacz I., Konopacka-Łyskawa D., Rybarczyk P., Kamiński M., Key issues in mo- deling and optimization of lignocellulosic biomass fermentative conversion to gaseous biofuels, Renew Energy, 129 (2018), 384-408. otwiera się w nowej karcie
 12. Reungsang A., Sittijunda S., O-Thong S., Bio-hydrogen production from glycerol by immobilized Enterobacter aerogenes ATCC 13048 on heat-treated UASB granules as affected by organic loading rate, Int J Hydrogen Energy, 38 (2013), 6970-6979. otwiera się w nowej karcie
 13. Nath K., Muthukumar M., Kumar A., Das D., Kinetics of two-stage fermentation process for the production of hydrogen, Int J Hydrogen Energy, 33 (2008), 1195-1203. otwiera się w nowej karcie
 14. Chaganti S. R., Kim D. H., Lalman J. A., Dark fermentative hydrogen production by mixed anaerobic cultures: Effect of inoculum treatment methods on hydrogen yield, Renew Energy, 48 (2012), 117-121. otwiera się w nowej karcie
 15. Slezak R., Grzelak J., Krzystek L., Ledakowicz S., The effect of initial organic load of the kitchen wa- ste on the production of VFA and H 2 in dark fermentation, Waste Manage, 68 (2017), 610-617. otwiera się w nowej karcie
 16. Bundhoo M. A. Z., Mohee R., Inhibition of dark fermentative bio-hydrogen production: A review, Int J Hydrogen Energy, 41 (2016), 6713-6733. otwiera się w nowej karcie
 17. Singh L., Wahid Z. A., Siddiqui M. F., Ahmad A., Rahim M. H. A., Sakinah M., Application of immo- bilized upflow anaerobic sludge blanket reactor using Clostridium LS2 for enhanced biohydrogen production and treatment efficiency of palm oil mill effluent, Int J Hydrogen Energy, 38 (2013), 2221-2229. otwiera się w nowej karcie
 18. Laboratoryjny bioreaktor z systemem kontroli pH do badań nad wytwarzaniem wodoru w procesie... otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi