Laboratoryjny przetwornik a/c typu "floating-point" na bazie karty DAQ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratoryjny przetwornik a/c typu "floating-point" na bazie karty DAQ

Abstrakt

W artykule przedstawiono zrealizowany przetwornik a/c typu "floating-point" na bazie karty akwizycji danych typu PCI-6221 uzupełnionej o wzmacniacz wejściowy o programowanym wzmocnieniu. Opisywany przetwornik jest podstawą ćwiczenia w laboratorium studenckim. W skład ćwiczenia wchodzą dodatkowo program symulacyjny pozwalający zapoznać się z ideą pracy przetworników typu "floating-point", a następnie przejść do realizacji przetwornika w systemie na bazie karty akwizycji danych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej nr 57, strony 257 - 267,
ISSN: 1234-5865
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lentka G., Boński T.: Laboratoryjny przetwornik a/c typu "floating-point" na bazie karty DAQ// Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. -Vol. 57., iss. nr 2 (2008), s.257-267
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi