Labview in mechatronic design of control system for three wheeled mobile platform at time changeable performance index - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Labview in mechatronic design of control system for three wheeled mobile platform at time changeable performance index

Abstrakt

Praca przedstawia metodykę projektowania mechatronicznego w środowisku Labview systemu sterowania trójkołową platformą mobilną przy zmiennym w czasie energetycznym wskaźniku jakości, zaproponowanym i rozwiniętym w pracach K. Kalińskiego. Autorzy przedstawili ogólną koncepcję stanowiska badawczego oraz badali rozmieszczenie elementów układu sterowania. Ponadto, artykuł zawiera wyniki testów i symulacji zrealizowanych w trakcie programu badań platformy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Projektowanie mechatroniczne : Zagadnienia wybrane strony 47 - 55
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Buchholz C.: Labview in mechatronic design of control system for three wheeled mobile platform at time changeable performance index// Projektowanie mechatroniczne : Zagadnienia wybrane/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Uhla. - Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków: Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2011, s.47-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi