Lack of correlation between X region spa polymorphism andvirulence of methicillin resistant and methicillin sensitiveStaphylococcus aureus strains - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lack of correlation between X region spa polymorphism andvirulence of methicillin resistant and methicillin sensitiveStaphylococcus aureus strains

Abstrakt

W celu sprawdzenia zależności pomiędzy liczbą powtórzeń 24 nukleotydowej sekwencji w fragmencie X genu spa a wirulencją gronkowców przebadano populację 176 klinicznych izolatów bakterii S. aureus. 94 z nich wykazywały oporność na metycylinę (MRSA) pozostałe 82 izolaty były wrażliwe na działanie tego antybiotyku (MSSA). W obydwu grupach nie udało się potwierdzić korelacji pomiędzy wielkością amplifikowanego fragmentu - liczbą powtórzeń 24 nukleotydowego elementu a wirulencją izolatów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 57, strony 135 - 138,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kurlenda J., Grincholc M., Szweda P.: Lack of correlation between X region spa polymorphism andvirulence of methicillin resistant and methicillin sensitiveStaphylococcus aureus strains// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 57., nr. iss. 1 (2010), s.135-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi