Łączenie , podział i przekształcanie się spółek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Łączenie , podział i przekształcanie się spółek

Abstrakt

W artykule wskazano i omowiono różne formy zwiazane z łączeniem się, podzia-łem i przekształcaniem społek. Zwrócono uwagę na różnice pomiędzy rozwiąza-niami w tym zakresie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Prawo przedsiębiorcy strony 115 - 127
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi