Łączenie zwinności metodyki Scrum z dojrzałością modelu CMMI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Łączenie zwinności metodyki Scrum z dojrzałością modelu CMMI

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono podejście do łączenia zwinności metodyki Scrum oraz dojrzałości modelu CMMI. Na początku krótko omówiono metodykę Scrum oraz model dojrzałości CMMI. Następnie zaproponowano model odniesienia praktyk metodyki Scrum do praktyk modelu CMMI. Dla praktyk CMMI nierealizowanych częściowo bądź w pełni przez metodykę Scrum zaproponowano dodatkowe praktyki, które nie przytłaczając zwinności wprowadzają odpowiedni stopień dyscypliny. Dla wsparcia zastosowania proponowanego podejścia opracowano wspomagany kwestionariuszem i narzędziem programowym proces identyfikacji praktyk hybrydowego podejścia CMMI oraz Scrum. Zaproponowane podejście poddano walidacji w dwóch studiach przypadków z udziałem firm branży informatycznej, a także skonfrontowano z opinią ekspercką.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych strony 89 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bulska K., Miler J.: Łączenie zwinności metodyki Scrum z dojrzałością modelu CMMI// Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych/ ed. eds. Janusz Górski, Cezary Orłowski. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2010, s.89-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi