Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko

Abstrakt

Referat prezentuje cele, zakres, zasady i efekty edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla architektów, urbanistów i planistów przestrzennych. Przedmiot ten, wzbogacający ofertę kształcenia, prowadzony jest od kilku lat na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem zajęć jest zaprezentowanie OOŚ (części systemu ocen środowiskowych) jako narzędzia wspomagającego system planowania przestrzennego i stwarzającego nowe pole dla działalności architektów i urbanistów na rzecz wdrażania ładu przestrzennego w procesach rozwojowych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji niskiej skuteczności planowania przestrzennego, odbijającej się w obniżaniu jakości przestrzeni. W nauczaniu kładzie się nacisk na wyeksponowanie roli OOŚ w ochronie zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu oraz w kreowaniu nowych wartości. Podkreślana jest konieczność współpracy ze specjalistami z innych dziedzin oraz znaczenie udziału społecznego w procesach decyzyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nauka, architektura, edukacja
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko // Nauka, architektura, edukacja/ ed. red. nauk. Jadwiga C. Żarnowiecka, Aleksander Owerczuk. Białystok: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej., 2006,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi