Land development and forms of heavy metals occurrence (zn, cd, pb) in polish rivers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Land development and forms of heavy metals occurrence (zn, cd, pb) in polish rivers

Abstrakt

Ekosystemy rzeczne podlegają intensywnej antropopresji. Metale ciężkie występujące w glebie i osadach dennych w różnych formach specjacyjnych mają istotny wpływ na wtórne zanieczyszczenie wody ze względu na takie procesy jak migracja, akumulacja i biowzbogacanie.Przedmiotem badań były próbki gleby, osadów dennych oraz wody pobrane z różnych rzek z południowej części województwa świętokrzyskiego. W trakcie badań próbek wykorzystano technikę ekstrakcji sekwencyjnej wspomaganej przez promieniowanie mikrofalowe i ultradźwięki.Do oznaczania zawartości Pb, Cd i Zn w odpowiednich próbkach wykorzystano techniki F-AAS i GF-AAS.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 20, strony 141 - 155,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J., Rabajczyk A.: Land development and forms of heavy metals occurrence (zn, cd, pb) in polish rivers// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 20, nr. nr 1 (2011), s.141-155
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi