Laserowa modyfikacja treści i nanonieporozumienia drukowane w 3D - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laserowa modyfikacja treści i nanonieporozumienia drukowane w 3D

Abstrakt

W obliczu wielkich wyzwań naukowych zapomina się czasem o drobnych niedopowiedzeniach, które mogą zaważyć na wyniku całego badania. Szeroka współpraca, zwłaszcza interdyscyplinarna, jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu, ale bywa również przyczyną powstawania nieporozumień i formułowania błędnych założeń technicznych. Nadużywanie modnych słów kluczowych może doprowadzić do szeregu nieporozumień i wyciągania fałszywych wniosków na podstawie niedokładnych badań, czy też błędnych analiz ich wyników. Często jedno słowo ma wiele znaczeń, zwłaszcza w przypadku wyrażeń obcojęzycznych interpretowanych przez przedstawicieli nauk tak odmiennych, jak humanistyczne, medyczne i techniczne, a niejednokrotnie rozbudowane, wielokierunkowe projekty badawcze zrzeszają przedstawicieli różnych dziedzin i podstawą sukcesu jest sprawna i efektywna współpraca między nimi.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Kozłowska E.: Laserowa modyfikacja treści i nanonieporozumienia drukowane w 3D// Zagadnienia Aktualne Poruszane przez Młodych Naukowców/ : , 2019, s.162-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi