Laserowe stopowanie technicznego żelaza w celu zwiększenia jego odporności kawitacyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laserowe stopowanie technicznego żelaza w celu zwiększenia jego odporności kawitacyjnej

Abstrakt

przedstawiono wyniki badań odporności kawitacyjnej technicznego żelaza po laserowym stopowaniu jego powierzchni proszkami Mn, Ti, Cr, Si. Obróbka laserowa spowodowała 6-krotny wzrost twardości i wzrost odporności na odkształcenia plastyczne spowodowane działaniem obciążeń kawitacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 199 - 202,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Laserowe stopowanie technicznego żelaza w celu zwiększenia jego odporności kawitacyjnej// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.199-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi