LDPC Codes performance investigation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

LDPC Codes performance investigation

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 18, strony 139 - 141,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Marczak A.: LDPC Codes performance investigation// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 18., nr. iss. 4B [suplement] (2009), s.139-141
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Meta Tagi