Lepiszcza gumowo-asfaltowe modyfikowane za pomocą związków zawierających reaktywne grupy izocyjanianowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lepiszcza gumowo-asfaltowe modyfikowane za pomocą związków zawierających reaktywne grupy izocyjanianowe

Abstrakt

W niniejszej pracy otrzymano i przebadano właściwości fizyko-mechaniczne, reologiczne, i stabilność nowej grupy lepiszczy asfaltowych, zawierających rozdrobnione odpady gumowe lub kompozycje gumowo-olejowe i 4,4'-diizocyjanian difenylometanu modyfikowany karbodiimidem. Wykonane badania ukierunkowane na otrzymanie lepiszczy gumowo-asfaltowych, charakteryzujących się polepszoną stabilnością podczas ich magazynowania i transportu, odpowiednią lepkością dynamiczną oraz korzystnymi parametrami użytkowymi, takimi jak: penetracja, temperatura mięknienia, moduł zachowawczy czy moduł stratności.

Autor (1)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi