Licencjonowanie zbiorów w bibliotekach cyfrowych – aspekty prawne tworzenia otwartych zasobów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Licencjonowanie zbiorów w bibliotekach cyfrowych – aspekty prawne tworzenia otwartych zasobów

Abstrakt

W referacie omówiono prawno-autorskie aspekty cyfrowego udostępniania zbiorów bibliotecznych. Przytoczono ograniczenia związane z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opisano również różne rodzaje umów licencyjnych stosowanych przez twórców internetowych kolekcji, w tym wolne licencje Creative Commons.

Autor (1)

 • Zdjęcie użytkownika dr Anna Wałek

  Anna Wałek dr

  • Politechnika Wrocławska Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
II Konferencja Naukowa "Między hybrydą a cyfrą" strony 15 - 20
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wałek A.: Licencjonowanie zbiorów w bibliotekach cyfrowych – aspekty prawne tworzenia otwartych zasobów// II Konferencja Naukowa "Między hybrydą a cyfrą"/ ed. Joanna Czyrek, Bożena Górna Wrocław: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, 2010, s.15-20
Bibliografia: test
 1. zgody zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych. otwiera się w nowej karcie
 2. Chociaż utwory będące częścią domeny publicznej można bez przeszkód udostępniać w internetowych zasobach, istnieje realne niebezpieczeństwo, że okres ochrony prawnoautorskiej może w najbliższym czasie zostać wydłużony nawet o 20 lat. Wówczas z bibliotek cyfrowych będą musiały zostać usunięte te publikacje, których status się zmieni. Prawo to bowiem działa również wstecz i dotyczy zbiorów już zdigitalizowanych. Kwestie dotyczące prawa autorskiego są wciąż dyskutowane w różnych środowiskach. Z jednej strony zwolennicy ruchu Open Access nawołują do udostępniania jak największej liczby utworów naukowych i kulturalnych w otwartym dostępie, z drugiej zaś -silne lobby biznesu i wydawców działa na rzecz wydłużenia ochrony prawnoautorskiej i wprowadzenia większych ograniczeń, również dla bibliotek. otwiera się w nowej karcie
 3. Barta J., Markiewicz R., Wirtualne biblioteki a prawo autorskie, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Księga pamiątkowa ku czci prof. Wandy Pindlowej, pod red. M. Kocójowej. ZN UJ PzBiIN, z. 10, Kraków 2004, s. 115-124.
 4. Creative Commons Polska, Licencje Creative Commons [online], [dostęp: 22 maja 2010 r.].
 5. Dostępny w World Wide Web: <http://creativecommons.pl/licencje-praw-autorskich-creative-commons>.
 6. Czym jest copyleft? Projekt GNU, Free Software Foundation (FSF) [online], [dostęp: 17 kwietnia 2010 r.]. otwiera się w nowej karcie
 7. Dostępny w World Wide Web: <http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.pl.html>. otwiera się w nowej karcie
 8. Stanisławska-Kloc S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa. Opinia prawna, Kraków 2005.
 9. Tarkowski A., Otwarty model licencjonowania Creative Commons, [w:] IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku. (EBIB Materiały konferencyjne nr 18) [online], [dostęp: 17 kwietnia 2010 r.]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/tarkowski.php>.
 10. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z dnia 28 lipca 1997 r.) [online], [dostęp: 20 kwietnia 2010 r.]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bn.org.pl/o-bn/ustawa-o-bibliotekach>. otwiera się w nowej karcie
 11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) [online], [dostęp: 20 kwietnia 2010 r.]. Dostępny w World Wide Web: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083>. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi