Liniowe skalowanie funkcji przystosowania w ewolucyjnej metodzie planowania ścieżek przejść - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Liniowe skalowanie funkcji przystosowania w ewolucyjnej metodzie planowania ścieżek przejść

Abstrakt

W pracy analizowano wpływ skalowania funkcji przystosowania na jakość rozwiązania problemu planowania ścieżki przejścia obiektu ruchomego metodą ewolucyjną. Opisano metody skalowania funkcji przystosowania, ze szczególnym uwzględnieniem skalowania liniowego i jego wpływu na nacisk selektywny. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie skalowania w ewolucyjnej metodzie poszukiwania ścieżek przejść pozwala w fazie eksploracji na utrzymanie różnorodności populacji przez większą liczbę generacji i umożliwia wyjście z optimum lokalnego w procesie poszukiwania rozwiązań. Jako zadanie testowe wybrano problem unikania kolizji na morzu. W modelowanym środowisku występują ograniczenia statyczne (lądy, kanały itp.) oraz obiekty dynamiczne (poruszające się statki).

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Postępy automatyki i robotyki. Cz. 1 strony 66 - 78
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Śmierzchalski R., Kolendo P., Jaworski B.: Liniowe skalowanie funkcji przystosowania w ewolucyjnej metodzie planowania ścieżek przejść// Postępy automatyki i robotyki. Cz. 1/ ed. pod red. K. Malinowskiego, R. Dindorf. - Politechnika Świętokrzyska. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzystkiej, 2011, s.66-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi